Vintgar, Slovenija

Vintgar, Slovenija

Vintgar, Slovenija

Nešto tipa plitvičkih jezera. Rijeka Radovna ima zanimljiv tok na tom dijelu, dosta brzaca, slapova. Obilazak je realiziran drvenim stazama koje na određenim mjestima prelaze iznad same rijeke, pred sam kraj nalazi se poveći slap, brana te jedan most (kojeg inicijalno nisam primjetil kad sam išel prema dolje, tek na povratku)

Leave a Reply